Trojans News · Girls Basketball Tryouts


Friday Nov 16th Varsity Girls 2:50-4:50 pm JV 4:50-6:50 pm

Saturday Nov 17th Both Varsity and JV at 8:00 am